Posted on

DODATKOWA GWARANCJA EASY PROTECT

EasyProtect® to nie ubezpieczenie, a ochrona serwisowa sprzętu na wypadek jego awarii.

Możliwość nabycia EasyProtect® nawet do 90 dni od daty zakupu sprzętu.

Realizacja napraw w trybie door to door, bezpłatna wysyłka kurierem lub naprawa u klienta.

Brak udziału własnego w kosztach napraw.
 

Bezpłatne naprawy re­ali­zo­wa­ne do kwoty wartości sprzętu, lub wymiana urządzenia na nowe

Kwota nabycia ochrony serwisowej EasyProtect® wyrażona w wartości brutto i zawiera 23% podatek VAT

Zgłoszenie awarii za pośrednictwem intuicyjnego formularza oraz infolinii.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzętu do 24 godzin**
**dotyczy dni pracujących.

Posted on

ODKURZACZE KOMINKOWE KARCHER

Posted on

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE PRAMAC

Historia firmy PRAMAC sięga 1966 roku, kiedy to rodzina Campinoti założyła firmę L’Europea, skoncentrowaną głównie na rynku włoskich maszyn budowlanych. Od tego czasu Pramac rozwija swoją działalność w skali globalnej specjalizując się w produkcji urządzeń techniki magazynowej i agregatów prądotwórczych. Dział R&D PRAMAC to źródło konkurencyjnej innowacji. PRAMAC wdraża innowację dzięki ścisłym kontaktom z uniwersytetami oraz podmiotami prywatnymi. Jakość jest priorytetem firmy PRAMAC: od zaopatrzenia w surowce po produkcję towaru, od marketingu po działalność sprzedażową i posprzedażową. ISO 9001 i ISO 14001 to jedne z wielu standardów jakości obowiązujących na całym świecie i wdrożonych przez Pramac. Każdy oddział PRAMAC posiada swój własny przeszkolony dział serwisu i części zamiennych służący wsparciem i wiedzą techniczną w każdej sytuacji.

Posted on

AKCJA PROMOCYJNA WOW! OLŚNIJ DOMEM PONOWNIE

O akcji

Zarejestruj mop elektryczny Kärcher zakupiony w trakcie trwania akcji i otrzymaj nagrodę. Wypełnij formularz i ciesz się dodatkowym środkiem czyszczącym i/lub zestawem padów (w zależności od urządzenia)!

Promocja obowiązuje dla urządzeń zakupionych w okresie od 1 pażdziernika do 31 grudnia 2022. Zakup możesz zarejestrować do 15 stycznia 2023.

Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie poniżej

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (Mopy elektryczne) WOW! OLŚNIJ DOMEM PONOWNIE.

1.  Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! OLŚNIJ DOMEM PONOWNIE. (dalej zwanej

„Akcją”). Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, jak również o sposobie składania reklamacji.

1.2.  Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000113551,  NIP  677-00-70-293,  nr  BDO  000010656  (dalej zwany “Organizator”).

1.3.  Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji oraz dokonywanie wysyłek nagród Uczestnikom Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.4.  Do obsługi Akcji Organizator uruchamia dedykowaną stronę internetową o adresie https://kaercher.com/pl/promocje/wow-olsnij-domem-ponownie.html (‘strona Akcji’), za pośrednictwem której Uczestnik może dokonać rejestracji zakupu produktu objętego Akcją, jak również uzyskać wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Akcji. Informacje umieszczane na stronie Akcji są wiążące dla przebiegu i warunków Akcji.

1.5.  W ramach Akcji, jej Uczestnicy po spełnieniu wymogów określonych poniżej mogą otrzymać do każdego z zakupionych produktów objętych Akcją nagrody, które stanowią  określone  przez  Organizatora  elementy  wyposażenia  (dalej  zwane „nagrodami”, opisane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu). Do jednego urządzenia wydawana jest jedna nagroda.

1.6.  Fundatorem nagród w Akcji jest Kärcher Sp. z o.o.

1.7.  Sprzedaż Produktów objętych Akcją prowadzona jest w placówkach handlowych oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży” znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do których gwarantem z tytułu gwarancji jest Organizator.

1.8.  Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

2.  Uczestnik Akcji

W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające produkty o których mowa w punktach 3.1. oraz 3.2. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, o ile nie nabywają towaru w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową), które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

W razie wątpliwości czy produkty zostały nabyte w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową rozstrzygają kody PKD działalności zgłoszone przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru.

3.  Produkty objęte Akcją

3.1.  Produktem objętym Akcją są mopy elektryczne marki Kärcher występujące pod nazwą handlową::

1.056-300.0 / EWM 2 *EU
1.056-350.0 / EWM 2 Premium *EU
1.055-300.0 / FC 3 Cordless *EU
1.055-360.0 / FC 3 Cordless Premium (white)*EU
1.055-310.0 / FC 3 d Cordless *EU
1.055-400.0 / FC 5 *EU
1.055-460.0 / FC 5 Premium (white) *EU
1.055-601.0 / FC 5 Cordless *EU
1.055-660.0 / FC 5 Cordless Premium (white) *EU
1.055-730.0 / FC 7 Cordless *EU
1.055-760.0 / FC 7 Cordless Premium (white) *EU
 

3.2. Akcją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, zakupione przez Uczestników w okresie Akcji.

3.3.  Rejestracji produktów na stronie Akcji można dokonać od dnia 01.10.2022 do 15.01.2023.

3.4.  Zakupu Produktów objętych Akcją należy dokonać w placówkach handlowych:

– w okresie od 01.10.2022 do 31.12.2022

3.5. Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać:

– od godziny 00:00 dnia od 01.10.2022 do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022,

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina znajdująca się na dowodzie zakupu lub potwierdzeniu złożenia zamówienia, o ile dowód zakupu – z przyczyn niezależnych od Kupującego – został wydany po dacie zakończenia promocji.

4.  Nagrody

4.1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, w tym zakupu produktu objętego Akcją w okresie trwania Akcji, Uczestnikowi będzie następująca nagroda:

– w przypadku zakupu mopa elektrycznego – seria EWM 2 (1.056-300.0, 1.056-350.0) przysługiwać będzie nagroda w postaci dwóch dowolnie wybranych środków czyszczących z listy poniżej,

– w przypadku zakupu mopa elektrycznego – seria FC 3 (1.055-300.0, 1.055-360.0, 1.055-310.0) przysługiwać będzie nagroda w postaci dwóch dowolnie wybranych środków czyszczących z listy poniżej,

– w przypadku zakupu mopa elektrycznego – seria FC 5 (1.055-400.0, 1.055-460.0, 1.055-601.0, 1.055-660.0) przysługiwać będzie nagroda w postaci jednego zestawu padów z listy poniżej oraz jednego środka czyszczącego z listy poniżej,

–  w przypadku zakupu mopa elektrycznego – seria FC 7 (1.055-730.0, 1.055-760.0) przysługiwać będzie nagroda w postaci dwóch jednakowych zestawów padów (tj. 2 x zestaw padów, szary. Numer katalogowy: 2.055-007.0 lub 2 x zestaw padów do podłóg z kamienia. Numer katalogowy: 2.055-021.0) z listy poniżej oraz jednego środka czyszczącego z listy poniżej.

Lista padów objętych Akcją:

– Zestaw padów, szary. Numer katalogowy: 2.055-007.0, pula nagród: 300 zestawów,

– Zestaw padów do podłóg z kamienia. Numer katalogowy: 2.055-021.0, pula nagród: 300 zestawów,

Lista środków czyszczących objętych Akcją:

– RM 534, Środek do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych. Numer katalogowy: 6.295-941.0, pula nagród: 300 sztuk,

– RM 535, Środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych. Numer katalogowy: 6.295-942.0, pula nagród: 300 sztuk,

– RM 537, Środek do czyszczenia podłóg kamiennych. Numer katalogowy: 6.295-943.0, pula nagród: 300 sztuk,

– RM 536, Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg. Numer katalogowy: 6.295-944.0. pula nagród: 300 sztuk.

4.2. Organizator poinformuje Uczestników Promocji o wyczerpaniu puli nagród niezwłocznie. Stosowny komunikat zamieszczony zostanie przez Organizatora na Stronie Akcji.

4.3. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

5. Zasady uczestnictwa w Akcji

5.1. Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup produktu promocyjnego wymienionego w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie zgłoszenia do Akcji w terminie i formie określonych w pkt. 5.2. Regulaminu.

5.2.  W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:

a)  dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Akcji,

b)  przesłać nie później niż do 15.01.2023 r. do godziny 23:59:59

za pośrednictwem strony Akcji, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Akcji, wraz z dołączonym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie Sprzedaży. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania zgłoszenia na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony Akcji, widniejąca w mailu otrzymywanym przez Uczestnika Akcji po dokonaniu rejestracji.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga rejestracji Uczestnika na stronie Akcji.

c)   przesłać do Organizatora, w terminie przez niego wskazanym (5 dni roboczych) ewentualne dodatkowe informacje/dokumenty, jakich zażąda Organizator zgodnie z punktem 5.7. niniejszego Regulaminu. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.3. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Akcji należy rozumieć w szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Są to:

– imię Uczestnika;

– nazwisko Uczestnika;

– ulica i numer domu (adres zamieszkania Uczestnika);

– kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);

–   miejscowość (adres zamieszkania Uczestnika);

–   numer telefonu Uczestnika;

–   adres e-mail Uczestnika;

–   nazwa sklepu, w którym został zakupiony mop elektryczny;

–   skan/ zdjęcie paragonu lub faktury;

–   wybór zestawu padów i/lub wybór zestawu środków czyszczących;

–   data zakupu urządzenia;

–   potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności.

5.4. Data zakupu Produktu, widniejąca w dowodzie zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Akcji za pośrednictwem strony Akcji.

5.5. Dopiero w przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji, za zakup Produktu w okresie trwania Akcji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda w postaci wyposażenia określonego w pkt. 4.1. Regulaminu.

5.6. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Akcji nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem strony Akcji.

5.7. W przypadku braków formalnych, Organizator wezwie Uczestnika drogą mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.8. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży, m.in. w sytuacji gdy na skanie dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu lub przedstawiony numer seryjny jest nieprawidłowy. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.9. Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Akcji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Akcji, nie później niż:

–   w terminie do dnia 31.01.2023 roku za pośrednictwem firmy kurierskiej – na koszt Organizatora – na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Akcji.

5.10.  Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Akcji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

5.11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika. W przypadku kiedy

Uczestnik nie odebrał przesyłki – nagrody lub podał błędne dane adresowe i ich nie zaktualizował, przez co paczka nie została mu dostarczona, Organizator zastrzega sobie, że paczka do Uczestnika wysyłana jest 1 raz.

5.12.  Uczestnik Akcji, który kupił więcej niż jedno urządzenie może w promocji uzyskać maksymalnie trzy nagrody.

5.13.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nagrody otrzymanej w ramach Akcji i przesłania jej do magazynu Organizatora na adres: Kärcher Sp. z o. o, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków. Wszelkie koszty związane ze zwrotem urządzenia po złożeniu przez Uczestnika Akcji oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zakupionego Produktu ponosi Uczestnik Akcji.

6.  Reklamacje

6.1.  Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 28.02.2023 roku.

Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora: Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140 z dopiskiem

„Promocyjna Akcja Konsumencka Kärcher – WOW! OLŚNIJ DOMEM PONOWNIE.” lub pocztą elektroniczną na adres olsnijdomem@karcher.com.pl. Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

6.2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.  Dane osobowe Uczestników

7.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 lub „RODO”) pragniemy poinformować, iż w związku z dokonaniem zgłoszenia do PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! Nie tylko do okien! Wybierz myjkę i zyskaj dodatkowe akcesoria, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika na zasadach wskazanych w punkcie 7 Regulaminu.

7.2.  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000113551, NIP: 6770070293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: jw., adres mailowy: biuro.pl@karcher.com., zwana dalej „Spółką”.

7.3.  Osobą kontaktową ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest specjalista od danych osobowych. Adres e-mail: rodo@pl.kaercher.com, adres do korespondencji: specjalista od danych osobowych, Kärcher Sp. z o.o. ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

7.4.   Dane Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:

a)  uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu prawidłowego jego przeprowadzenia, udokumentowanie wyników, wydania nagród oraz ich wykonania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki w postaci wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego tj. Akcji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

b)  obsługi reklamacji dotyczących funkcjonowania Akcji lub nagród odebranych w ramach uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki polegający na przyjmowaniu i realizacji zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

c)  dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń a także obrony przez takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7.5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć następujące podmioty:

a) inne spółki należące do Grupy Karcher,

b) właściciele/dostawcy platform informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe,

c) podmioty świadczące usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego,

d) podmioty wspierające Spółkę m.in. w zakresie obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń,

e) podmioty świadczące usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród,

f) podmioty realizujące wysyłkę wiadomości tekstowych.

7.6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.

7.7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.8. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.9. W zakresie celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 7.4 lit. a) powyżej – dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Akcji lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. W zakresie celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. c) powyżej – dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Akcji. W zakres celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. b) powyżej – przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

7.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

7.11. W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

7.12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Postanowienia końcowe

8.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, oraz Stronach internetowych Organizatora.

8.2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

8.3. Wszelkie pytania dotyczące Akcji można kierować na adres e-mail: olsnijdomem@karcher.com.pl oraz na numer telefonu: 12 63 97 105 w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

a) w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;

b) w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.

8.6. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na Stronie Akcji.

8.7. Partnerzy handlowi Organizatora będą informowani o zmianach niniejszego Regulaminu najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem za pomocą kanału komunikacji uzgodnionego przez Organizatora i Partnera handlowego.

Posted on

AKCJA PROMOCYJNA WOW CIESZ SIĘ ŻYCIEM PEŁNĄ PARĄ

O akcji

Zarejestruj swoją parownicę Kärcher i otrzymaj nagrodę. Wypełnij formularz i ciesz się dodatkowym akcesorium!

Promocja obowiązuje dla urządzeń zakupionych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022. Zakup możesz zarejestrować do 15 stycznia 2023.

Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie poniżej

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (Parownice) WOW! Ciesz się życiem pełną parą.

1.  Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! Ciesz się życiem pełną parą. (dalej zwanej

„Akcją”). Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, jak również o sposobie składania reklamacji.

1.2.  Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000113551,  NIP  677-00-70-293,  nr  BDO  000010656  (dalej  zwany “Organizator”).

1.3.  Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji oraz dokonywanie wysyłek nagród Uczestnikom Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.4.  Do obsługi Akcji Organizator uruchamia dedykowaną stronę internetową o adresie https://kaercher.com/pl/promocje/wow-ciesz-sie-zyciem-pelna-para.html (‘strona Akcji’), za pośrednictwem której Uczestnik może dokonać rejestracji zakupu produktu objętego Akcją, jak również uzyskać wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Akcji. Informacje umieszczane na stronie Akcji są wiążące dla przebiegu i warunków Akcji.

1.5.  W ramach Akcji, jej Uczestnicy po spełnieniu wymogów określonych poniżej mogą otrzymać do każdego z zakupionych produktów objętych Akcją nagrody, które stanowią  określone  przez  Organizatora  elementy  wyposażenia  (dalej  zwane „nagrodami”, opisane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu). Do jednego urządzenia wydawana jest jedna nagroda.

1.6.  Fundatorem nagród w Akcji jest Kärcher Sp. z o.o.

1.7.  Sprzedaż Produktów objętych Akcją prowadzona jest w placówkach handlowych oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży” znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do których gwarantem z tytułu gwarancji jest Organizator.

1.8.  Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

2.  Uczestnik Akcji

W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające produkty o których mowa w punktach 3.1 oraz 3.2 jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, o ile nie nabywają towaru w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową), które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

W razie wątpliwości czy produkty zostały nabyte w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową rozstrzygają kody PKD działalności zgłoszone przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru.

3.  Produkty objęte Akcją

3.1. Produktem objętym Akcją są parownice marki Kärcher występujące pod nazwą handlową:

1.513-243.0 / SC 2 Deluxe EasyFix *EU
1.513-253.0 / SC 2 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-249.0 / SC 2 Deluxe Limited Edition *EU
1.512-050.0 / SC 2 EasyFix *EU
1.512-090.0 / SC 2 EasyFix Premium (white) *EU
1.513-345.0 / SC 2 Upright EasyFix *EU
1.513-110.0 / SC 3 EasyFix *EU
1.513-124.0 / SC 3 EasyFix *EU
1.513-121.0 / SC 3 EasyFix + disposable cloth set *EU
1.513-160.0 / SC 3 EasyFix Premium (white) *EU
1.513-200.0 / SC 3 Deluxe EasyFix *EU
1.513-221.0 / SC 3 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-300.0 / SC 3 Mop parowy EasyFix*EU
1.513-320.0 / SC 3 Mop parowy EasyFix Premium (white) *EU
1.512-450.0 / SC 4 EasyFix *EU
1.512-461.0 / SC 4 EasyFix Iron Kit (yellow) *EU
1.512-463.0 / SC 4 EasyFix + ściereczki
1.512-480.0 / SC 4 EasyFix Premium (white) *EU
1.512-489.0 / SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white) *EU
1.513-260.0 / SC 4 Deluxe EasyFix *EU
1.513-261.0 / SC 4 Deluxe EasyFix Iron *EU
1.513-280.0 / SC 4 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-281.0 / SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium (white)*EU
1.512-530.0 / SC 5 EasyFix *EU
1.512-536.0 / SC 5 EasyFix Iron *EU
1.512-557.0 / SC 5 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU
1.512-550.0 / SC 5 EasyFix Premium (white) Iron Plug *EU
1.512-462.0 / SI 4 EasyFix (yellow) Iron *EU
1.512-483.0 / SI 4 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU
1.512-490.0 / SI 4 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU

3.2.  Akcją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, zakupione przez Uczestników w okresie Akcji.

3.3.  Rejestracji produktów na stronie Akcji można dokonać od dnia 01.10.2022 do 15.01.2023 roku.

3.4. Zakupu Produktów objętych Akcją należy dokonać w placówkach handlowych:

– w okresie od 01.10.2022 do 31.12.2022

3.5. Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać:

– od godziny 00:00 dnia od 01.10.2022 do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022,

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina znajdująca się na dowodzie zakupu lub potwierdzeniu złożenia zamówienia, o ile dowód zakupu – z przyczyn niezależnych od Uczestnika – został wydany po dacie zakończenia promocji.

4.  Nagrody

4.1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, w tym zakupu produktu objętego Akcją w okresie trwania Akcji, Uczestnikowi przysługiwać będzie 1 z poniższych 5 nagród, wskazana w formularzu, przez Uczestnika:

– Dysza do okien. Numer katalogowy: 2.863-025.0 – pula nagród: 500 sztuk,

– Dysza do tekstyliów. Numer katalogowy: 2.863-233.0 – pula nagród 500 sztuk,

– Nakładka do dywanów. Numer katalogowy: 2.863-269.0 – pula nagród: 500 sztuk,

– Ściereczki podłogowe z mikrofibry EasyFix. Numer katalogowy: 2.863-259.0 – pula nagród: 500 zestawów,

– Zestaw okrągłych szczotek, Numer katalogowy: 2.863-264.0. – pula nagród: 500 zestawów.

Uwaga! W przypadku poniższych Produktów objętych Akcją:

– SC 2 Upright EasyFix (numer katalogowy 1.513-345.0)

– SC 3 Mop parowy EasyFix (numer katalogowy 1.513-300.0),

– SC 3 Mop parowy EasyFix Premium (white) (numer katalogowy 1.513-320.0)

kompatybilne są wyłącznie nagrody: nakładka do dywanów, numer katalogowy: 2.863-269.0 oraz ścierki podłogowe z mikrofibry EasyFix, numer katalogowy: 2.863-259.0.

4.2.  Organizator poinformuje Uczestników Promocji o wyczerpaniu puli nagród niezwłocznie. Stosowny komunikat zamieszczony zostanie przez Organizatora na Stronie Akcji.

4.3.  Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

5. Zasady uczestnictwa w Akcji

5.1. Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup produktu promocyjnego wymienionego w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie zgłoszenia do Akcji w terminie i formie określonych w pkt. 5.2. Regulaminu.

5.2. W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:

a)  dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Akcji,

b)  przesłać nie później niż do 15.01.2023 r. do godziny 23:59:59

za pośrednictwem strony Akcji, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Akcji, wraz z dołączonym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie Sprzedaży. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania zgłoszenia na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony Akcji, widniejąca w mailu otrzymywanym przez Uczestnika Akcji po dokonaniu rejestracji.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga rejestracji Uczestnika na stronie Akcji.

c)  przesłać do Organizatora, w terminie przez niego wskazanym (5 dni roboczych) ewentualne dodatkowe informacje/dokumenty, jakich zażąda Organizator zgodnie z punktem 5.7. niniejszego Regulaminu. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.3. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Akcji należy rozumieć w szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Są to:

–   imię Uczestnika;

–   nazwisko Uczestnika;

–   ulica i numer domu (adres zamieszkania Uczestnika);

–   kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);

–   miejscowość (adres zamieszkania Uczestnika);

–   numer telefonu Uczestnika;

–   adres e-mail Uczestnika;

–   nazwa sklepu, w którym została zakupiona parownica lub stanowisko do prasowania;

–   skan/ zdjęcie paragonu lub faktury;

–   data zakupu urządzenia;

–   wybór jednego z akcesoriów do zakupionej parownicy;

–   potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności.

5.4. Data zakupu Produktu, widniejąca w dowodzie zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Akcji za pośrednictwem strony Akcji.

5.5. Dopiero w przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji, za zakup Produktu w okresie trwania Akcji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda w postaci wyposażenia określonego w pkt. 4.1. Regulaminu.

5.6. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Akcji nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem strony Akcji.

5.7. W przypadku braków formalnych, Organizator wezwie Uczestnika drogą mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.8. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży, m.in. w sytuacji gdy na skanie dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.9.Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Akcji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Akcji, nie później niż:

–   w terminie do dnia 31.01.2023 roku

za pośrednictwem firmy kurierskiej – na koszt Organizatora – na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Akcji.

5.10. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Akcji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika. W przypadku kiedy Uczestnik nie odebrał przesyłki – nagrody lub podał błędne dane adresowe i ich nie zaktualizował, przez co paczka nie została mu dostarczona, Organizator zastrzega sobie, że paczka do Uczestnika wysyłana jest 1 raz.

5.12. Uczestnik Akcji, który kupił więcej niż jedno urządzenie może w promocji uzyskać maksymalnie trzy nagrody.

5.13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nagrody otrzymanej w ramach Akcji i przesłania jej do magazynu Organizatora na adres: Kärcher Sp. z o. o, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków. Wszelkie koszty związane ze zwrotem urządzenia po złożeniu przez Uczestnika Akcji oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zakupionego Produktu ponosi Uczestnik Akcji.

6.  Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 28.02.2023 roku.

Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora: Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140 z dopiskiem

„Promocyjna Akcja Konsumencka Kärcher – WOW! Ciesz się życiem pełną parą.”, lub pocztą elektroniczną na adres cieszsiezyciem@karcher.com.pl. Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

6.2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.  Dane osobowe Uczestników

7.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 lub „RODO”) pragniemy poinformować, iż w związku z dokonaniem zgłoszenia do PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! Nie tylko do okien! Wybierz myjkę i zyskaj dodatkowe akcesoria, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika na zasadach wskazanych w punkcie 7 Regulaminu.

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000113551, NIP: 6770070293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy: 3 000

000,00 zł. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: jw., adres mailowy: biuro.pl@karcher.com., zwana dalej „Spółką”.

7.3. Osobą kontaktową ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest specjalista od danych osobowych. Adres e-mail: rodo@pl.kaercher.com, adres do korespondencji: specjalista od danych osobowych, Kärcher Sp. z o.o. ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

7.4. Dane Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:

a) uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu prawidłowego jego przeprowadzenia, udokumentowanie wyników, wydania

nagród oraz ich wykonania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki w postaci wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego tj. Akcji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

b) obsługi reklamacji dotyczących funkcjonowania Akcji lub nagród odebranych w ramach uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki polegający na przyjmowaniu i realizacji zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

c) dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń a także obrony przez takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7.5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć następujące podmioty:

a) inne spółki należące do Grupy Karcher,

b) właściciele/dostawcy platform informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe,

c) podmioty świadczące usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego,

d) podmioty wspierające Spółkę m.in. w zakresie obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń,

e) podmioty świadczące usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród,

f)  podmioty realizujące wysyłkę wiadomości tekstowych.

7.6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.

7.7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.8. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.9. W zakresie celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 7.4 lit. a) powyżej – dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Akcji lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. W zakresie celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. c) powyżej – dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Akcji. W zakres celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. b) powyżej – przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

7.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

7.11. W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

7.12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Postanowienia końcowe

8.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, oraz Stronach internetowych Organizatora.

8.2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

8.3. Wszelkie pytania dotyczące Akcji można kierować na adres e-mail: cieszsiezyciem@karcher.com.pl oraz na numer telefonu: 12 63 97 105 w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

a) w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;

b) w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.

8.6. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na Stronie Akcji.

8.7. Partnerzy handlowi Organizatora będą informowani o zmianach niniejszego Regulaminu najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem za pomocą kanału komunikacji uzgodnionego przez Organizatora i Partnera handlowego.

Posted on

OPRYSKIWACZ OGRODNICZY TUNELOWY

OPRYSKIWACZ OGRODNICZY WYSOKOCISNIENIOWY PODWIESZANY DO CIĄGNlKÓW ROLNICZYCH

przeznaczony do oprysku – zamgławiania w szklarni i tunelach foliowych (papryki, fasoli, ogórków, truskawek, kwiatów), do mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich (chlewni, kurników, obór, maszyn rolniczych) do mycia paneli fotowoltaicznych posadowionych na gruncie

Opis produktu podstawowego:

Konstrukcja metalowa: kształtownik zamknięty 60x60x3 mm malowany farbą antykorozyjną

 • zaczep ciągnikowy trzypunktowy
 • redukcja na wał WOM z osłoną
 • pompa korbowodowa o bardzo dużej wytrzymałości
 • głowica mosiężna
 • regulator ciśnienia z wyjściem na mieszacz cieczy w zbiorniku
 • filtr wody
 • pistolet obrotowy;
 • lanca 90 cm z dyszą
 • wąż wysokociśnieniowy gumowy zbrojony 50 m.
 • zbiornik cieczy roboczej 800 I
 • pokrywa wlewu 390 mm z sitem
 • mieszadło
 • wskaźnik poziomu cieczy roboczej
 • zawór spustowy nadmiaru cieczy
 • zbiornik 10 I na wody z kranikiem do mycia rąk
 • zwijacz ogrodniczy o średnicy 1000 mm dwustronnie łożyskowany z redukcja obrotowy ze stali nierdzewnej oraz blokadą
 • podest wysuwny do obsługi
Posted on

Dodatkowy rok gwarancji dla Smart Control

 

Kup jedną z myjek z nowej serii Smart Control i przedłuż gwarancję do 3 lat.

 

Zarejestruj się na stronie https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/przedluzenie-gwarancji/urzadzenia-wysokocisnieniowe-smart-control.html by przedłużyć gwarancję swojej myjki Smart Control o dodatkowy rok.

 

Lista Produktów objętych Promocją.

Numer katalogowy Nazwa

1.324-650.0 K 5 Smart Control *EU

1.324-652.0 K 5 Smart Control Home *EU

1.324-670.0 K 5 Premium Smart Control *EU

1.324-673.0 K 5 Premium Smart Control Home *EU

1.324-675.0 K 5 Premium Smart Control Flex *EU

1.324-679.0 K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood *EU

1.317-200.0 K 7 Smart Control *EU

1.317-203.0 K 7 Smart Control Home *EU

1.317-230.0 K 7 Premium Smart Control *EU

1.317-233.0 K 7 Premium Smart Control Home *EU

 

Regulamin promocji

Posted on

Jak czyścić kostkę brukową

Jak czyścić kostkę brukową ?

 

 

Pierwszym krokiem jest ocena stanu bruku. Z powierzchniowymi zabrudzeniami (zabrudzenia atmosferyczne), poradzi sobie myjka ciśnieniowa seria domowa lub profesjonalna.  Kostkę wystarczy umyć wodą pod ciśnieniem, jeśli jednak zabrudzenia są bardziej uporczywe warto zastosować profesjonalny środek do mycia kostki brukowej. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, jakie zalecenia producent środka czyszczącego umieścił na jego opakowaniu oraz stosować się do zasad BHP (rękawice ochronne oraz odzież ochronna, okulary zabezpieczające twarz oraz oczy) Środek nanosi się na powierzchnię kostki pędzlem lub specjalnymi opryskiwaczami. Następnie należy je dokładnie spłukać wodą pod dużym ciśnieniem. Warto przed naniesieniem preparatu wykonać próbę na pojedynczym elemencie aby sprawdzić jak nasza kostka będzie reagowała na nasz środek.

 

 

Jak pozbyć się mchu i chwastów?

 

Porosty, mchy lub grzyby pojawiają się najczęściej w miejscach słabo nasłonecznionych lub zacienionych, narażonych na zawilgocenia. Zielonych naturalnych osadów nie zaleca się usuwać z powierzchni kostki mechanicznie, gdyż ostre narzędzia mogą naruszyć warstwę licową kostki i osłabić jej odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Najlepiej zastosować mycie wysokociśnieniowe. Należy pamiętać aby wypłukany mech z fug kostki uzupełnić nowym materiałem.

Masz pytanie ? Zadzwoń 887 805 100 lub napisz: biuro@myjki.expert

 

Posted on

Jak umyć kostkę brukową?

Kostka brukowa jest obecnie najpopularniejszym materiałem nawierzchniowym stosowanym na podjazdach, ścieżkach i placach. Jest to spowodowane trwałością materiału oraz jego odpornością na czynniki zewnętrzne, wymaga jednak od nas okresowej pielęgnacji. Najczęściej mycie kostki przeprowadza się w okresie wiosennym, najlepszą metodą jest coroczne gruntowne doczyszczenie kostki brukowej dostosowane do rodzaju zabrudzeń, które napotkamy po okresie zimowym.

O czym warto pamiętać?

Przed czyszczeniem kostki brukowej najlepiej dokładnie zamieść całą jej powierzchnię. Do tego celu możemy użyć zamiatarek firmy Karcher: S550, S650 lub S750 w zależności od wielkości placu jaki przyjdzie nam oczyścić. Należy również pamiętać o odpowiednim dopasowaniu ciśnienia w wypadku myjek wysokociśnieniowych. W tym wypadku pomocne mogą okazać się nowe urządzenia firmy Karcher z serii Full Control. Urządzenia z tej serii wyposażone są w wyświetlacze LED na pistolecie. Czytelne ikony oraz dostępny przewodnik zastosowań sugerują właściwy dobór lancy spryskującej oraz rodzaju strumienia do danej aplikacji.

Plamy ropopochodne, oleiste

Są to jedne z najtrudniejszych zabrudzeń jakie przyjdzie nam usunąć z kostki brukowej. Najlepszą metodą jest zastosowanie profesjonalnych środków przeznaczonych do kostki brukowej nakładanych przy użyciu maszyny wysokociśnieniowej. Po nałożeniu środka dokładne wypłukanie zabrudzeń ułatwi nam specjalna przystawka to mycia kostki brukowej T-Racer współpracująca z każdym z urządzeń wysokociśnieniowych firmy Karcher. Świeże plamy możemy zasypać piaskiem, jednak nie zagwarantuje nam to stuprocentowej pewności, że olej nie wniknie w powierzchnię kostki brukowej, zwłaszcza gdy jest ciepły.

Mech i porosty na kostce

Zabrudzenia tego typu są najczęstszymi występującymi na kostce brukowej, zwłaszcza po okresie zimowym. Najpopularniejszą metodą usuwania takich zabrudzeń jest użycie myjki ciśnieniowej w połączeniu z odpowiednimi środkami chemicznymi. Pozwoli nam to w łatwy i szybki sposób pozbyć się mchu z kostki oraz ze spoin pomiędzy kostką, należy jednak uważać aby nie wypłukać jednocześnie spoin. Zabrudzenie tego typu można też usuwać ręcznie jednak odradzamy takie działanie gdyż stosowanie ostrych narzędzi niezbędnych do usunięcia porostów może spowodować uszkodzenie kostki bądź spojeń.

Osady i wykwity wapienne na kostce

Tego typu zanieczyszczenia są nieuniknione na kostce brukowej, pojawiają się na kostce maksymalnie po upływie 2 sezonów. Ich usunięcie jest możliwe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych. Środki do usuwania wykwitów wapiennych są stworzone na bazie kwasów przez co muszą być dokładnie wypłukane wodą. Proces ten możemy przyśpieszyć stosując do spłukania środków chemicznych myjki wysokociśnieniowe.

Impregnacja kostki

Pokrycie kostki odpowiednimi preparatami pozwala nam zabezpieczyć ją na dłuższe okresy przed ponownym powstawaniem wyżej wymienionych zabrudzeń, lub pomaga nam w późniejszym ich usunięciu. Dobór takiego preparatu powinien być dokładnie przemyślany gdyż niektóre z nich mogą zmienić barwę kostki po nałożeniu.
Tagi: Mycie kostki brukowej, Jak umyć kostkę brukową, Jak wyczyścić kostkę brukową

Posted on

Jak myć samochód osobowy

Przede wszystkim należy pamiętać, że mycie w myjni automatycznej daje tylko doraźne efekty. Nawet program za kilkadziesiąt złotych z „podwójnym myciem, dziesięciokrotnym osuszaniem i trzystopniowym woskowaniem” nie czyści, a na pewno nie konserwuje karoserii w takim stopniu, jak ręczna praca. Oczywiście jest to szybszy sposób, ale o dokładnym zabezpieczeniu lakieru mowy być nie może. Taki efekt daje tylko własnoręczne zaangażowanie się w ochronę auta.

Wszelkie czynności zaczynamy od wstępnego mycia samochodu. Pierwszym krokiem jest dokładne, obfite opłukanie pojazdu wodą. Zabieg ten ma na celu rozpuszczenie błota i starego, zaschniętego brudu. Czynność ta jest bardzo ważna, ponieważ uchroni nas od rys, które mogą powstać podczas mycia od zabrudzonej ziarenkami piasku gąbki. Na tym etapie należy usunąć wszelkie pozostałości po owadach, pamiątki po ptakach, soki z drzew i drobinki asfaltu.

Wymienione zanieczyszczenia warto usuwać na bieżąco, ponieważ zawierają one fosforany i azotany, które wżerają się w lakier. W takim miejscu powstają zniszczenia, a po nich ślady w postaci białych kropek. Aby poradzić sobie z takimi zanieczyszczeniami najlepiej wykorzystać myjkę ciśnieniową. Wysokie ciśnienie pozwoli bez trudu usunąć wymienione zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia lakieru.

Po uporaniu się z niespodziankami przystępujemy do mycia właściwego. Najefektywniejszym środkiem do mycia będzie piana aktywna. Jej nanoszenie na auto ułatwi nam pianownica. Pianę aktywną należy nakładać na auto od dołu do góry aby nie powstały zacieki. Następnie aby zwiększyć efektywność mycia możemy użyć gąbki, co pozwoli nam usunąć stare zabrudzenia. Do mycia felg możemy użyć środka kwaśnego, tylko i wyłącznie w sytuacji gdy hamulce są już zimne. Użycie kwaśnego środka na rozgrzanych tarczach powoduje ich uszkodzenie.

Po umyciu samochodu pozostaje nam nałożenie wosku. Najszybszą i najdokładniejszą metodą jest wykorzystanie wosku pianowego. Wosk tego typu możemy nakładać na mokry samochód również przy pomocy pianownicy. Jest on wysoce wydajny i oszczędza nam sporo czasu i pracy w porównaniu do klasycznych wosków.

Regularne mycie auta pozwala nam zabezpieczyć je przed korozją oraz zwiększa jego żywotność. Wykorzystanie wyżej wymienionych metod pozwoli nam oszczędzić wiele czasu oraz pracy przy tej czynności.

Posted on

Jak uprać tapicerkę samochodową?

Odkurzanie i pranie samochodu

Pracę zaczynamy od dokładnego odkurzenia wnętrza pojazdu.  Jest to bardzo ważne ponieważ większość wszystkich zanieczyszczeń które są w tapicerce to związki nierozpuszczalne w wodzie czyli drobinki kurzu, piasek itp.  Pamiętajmy o takich miejscach jak wykładzina pod fotelami przednimi, przestrzeń między fotelami a tunelem środkowym, powierzchnia pod tylną kanapą (jeśli jest odchylana) a szczególną uwagę zwróćmy na miejsce kierowcy gdzie z reguły jest najwięcej piachu, błota i innych zanieczyszczeń. Warto też odkurzyć podsufitkę, za pomocą końcówki z miękkim włosiem  gdyż spora cześć zabrudzeń tego elementu schodzi podczas samego odkurzania. Zanieczyszczenia znajdujące się w samochodzie mogą uszkodzić zwykły domowy odkurzacz do tego celu najlepiej używać odkurzaczy sucho-mokro które są zabezpieczone na wypadek wciągania mokrych zabrudzeń. W autach ze słabej jakości tapicerką przydatna jest szczotka do wyczesania piasku z wykładziny podłogowej.  Poprzez szczotkowanie podnosimy wtedy ubite włosie i odkurzamy wbity w materiał piasek . Co jakiś czas uderzamy mocno wnętrzem dłoni w podłogę i obserwujemy czy podskakują ziarenka piasku, jeśli tak to czynność należy powtórzyć do skutku. Oczywistym jest fakt,  że im mocniejszy posiadamy odkurzacz tym szybciej będziemy mieli ten proces za sobą. Parametry które należy porównywać w momencie zakupu i szukania odpowiedniego sprzętu to oprócz mocy, wydatek powietrza  i podciśnienie. Przydatne akcesoria które warto mieć to końcówki szczelinowe o różnej długości, końcówka z miękkim włosiem do podsufitki, kratek nawiewu i elementów kokpitu oraz szczotka do wyczesywania wykładziny (twarda syntetyczna)

Po dokładnym odkurzeniu samochodu możemy przejść do prania tapicerki. Jej dokładne odkurzenie przed praniem jest ważne ponieważ zmniejsza ilość zanieczyszczeń które będzie musiał wciągać odkurzacz piorący przez co pozwala na dokładniejsze wyciągnięcie środka chemicznego z tapicerki.

Podsufitka

Ponieważ w autach używanych a w szczególności sprowadzonych z krajów o cieplejszym klimacie podsufitki lubią się odklejać pod wpływem wilgoci, najbezpieczniejszym sposobem jest przecieranie  materiału zwilżoną w detergencie ścierką mikrofibrową.  Detergent należy rozrabiać w letniej wodzie i za pomocą opryskiwacza spryskać niewielką ilością produktu ścierkę mikrofibrową.  Następnie spokojnymi, podłużnymi ruchami przecierać materiał i często zmieniać ścierkę lub płukać ją w ciepłej wodzie mocno wyciskając. Najważniejsza sprawa to nie przemoczyć materiału który pod wpływem wilgoci może się odkleić od podłoża. Jeśli nie jesteśmy pewni co do jakości materiału i mamy jakiekolwiek obawy, polecam przeprowadzenie próby w mało widocznym miejscu.  Pracę zaczynamy od tyłu auta i przesuwamy się ku przodowi a postępujemy w ten sposób ponieważ zwykle najmocniej zabrudzony materiał jest na przedzie auta blisko miejsca kierowcy i nie rozcieramy brudu w czystsze miejsca.

Boczki

W tym przypadku postępujemy podobnie jak z podsufitką.

Wykładzina oraz fotele

Bardzo ważną rzeczą na którą trzeba zwrócić uwagę przy praniu tapicerki jest to aby to nie przemoczyć materiału. Pamiętajmy, że w głównej mierze naszym zadaniem jest wypranie materiału obiciowego a nie pianki.  Gdy niechcący przemoczymy materiał lub robimy to specjalnie aby wyciągnąć brud z gąbki, należy płukać obicie fotela to momentu aż przestaniemy wyciągać brudną wodę. W skrajnych przypadkach trwa to nawet kilkanaście minut na jedno siedzisko.  Pamiętajmy też o bardzo dokładnym odessaniu wody, skróci to proces schnięcia  oraz zmniejszy prawdopodobieństwo powstania plam podczas wysychania materiału.

Do prania należy wykorzystywać jedynie dedykowane środki. Używanie mocnych preparatów alkalicznych takich jak piany aktywne może uszkodzić tapicerkę. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu urządzenia przed powstawaniem piany w zbiorniku. Pozwala nam to na znacznie wydajniejsza pracę.